Duoc Gia phu - top

Miền Trung

Danh sách nhà thuốc tỉnh Đà Nẵng

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

Người đại diện

Điện thoại

Tỉnh Đà Nẵng:

1

Daphaco 22

2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 

 

2

Dapharco 176

200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 

 

 
Chia sẻ: 
tag

Đối tác - Nhà thuốc liên quan >>>

Duoc Gia phu