Duoc Gia phu - top

Miền Bắc

Danh sách nhà thuốc tại Phú thọ

c

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

Người đại diện

Điện thoại

Tỉnh Phú Thọ- Phụ trách: Anh Tiệp 0979.180.665

1

NT Thanh huy

Kiot 4 chợ Gia Cẩm, Việt Trì

 

02103849905

2

NT Dũng phúc

Kiot 3, Chợ Gia Cẩm, Việt Trì

 

02103849905

3

NT Nguyệt châu

Khu 1, Vân Phú, Việt trì

 

0917051707

4

NT Thành hồng

809, Hùng Vương, Việt trì

 

0988344688

5

NT số 47

122, Đường Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Hán Thúy Hà

0975.662.754

6

NT Gia Phú

181, đường Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì

Chu Minh Giang

0989.986.048

7

NT Quân Hùng

 Hai Bà Trưng, Thọ Sơn

Hà Văn Trang

0972.724.248

8

NT Phúc Chinh

Kiot 07,Chợ Gia Cẩm

CÙ Thị Tuyết Chinh

01626.002.600

9

NT Thanh Huy

Kiot 04,Chợ Gia Cẩm

Trần Kim Thanh

0986.410.171

10

NT Hùng Vương

Kiot A7,CHợ Trung Tâm, Tiên Cát

Ngô Chiền

0913.711.611

11

NT Anh Quân

1211,ĐL Hùng Vương- Tiên Cát

Nguyễn Tiến Quân

0978.507.123

12

NT Thái Huyền

Khu 1 ,Vân Phú, Vân Cơ

Đặng Thị Thanh Huyền

0983.977.904

13

QT Số 89

Khu 7,Tạ Xá, Cẩm Khê

Hoàng Văn Tiệp

01635.954.444

14

QT Sơn Nga

Khu 12,Đào Xá,Thanh Thủy

Hoàng Thị Bích Nga

0972.808.761

 

 

 
Chia sẻ: 
tag

Duoc Gia phu